Affärsjuridik och Tvistemål

Genom att löpande anlita en advokat för rådgivning inom affärsjuridik och tvistemål får du möjlighet att i ett tidigt skede förebygga juridiska problem. En kontinuerlig kontakt skapar en ömsesidig kunskap om företaget som är värdefull i det dagliga arbetet. Mats Dahlgren arbetar med små och medelstora företag och inriktningen omfattar:

Avtalsrätt
Bostadsrättsföreningar
Entreprenadrätt
Fastighetsrätt
Immaterialrätt
Juridisk strategi
Kommersiella tvister