Brottmål

Offentlig försvarare

Mats Dahlgren har arbetat som offentlig försvarare under många år och har utifrån bl.a. en bakgrund som domare i tingsrätt och hovrätt samt revisionssekreterare i Högsta domstolen en bred erfarenhet inom detta fält.

Tingsrätten förordnar offentlig försvarare i brottmål. Som misstänkt kan du begära att få en viss advokat förordnad.

Målsägandebiträde

Ett brottsoffer har ibland rätt att få ett målsägandebiträde förordnat för sig. Ett målsägandebiträde skall stödja, hjälpa och förbereda klienten inför rättegången. Till detta arbete hör också att framställa skadeståndsyrkande för målsäganden. Som målsägande kan du begära att få en viss advokat förordnad.